SD
81 lượt xem Download
Người Đẹp Báo Thù

Người Đẹp Báo Thù (2015)

Even Lambs Have Teeth

2015 Canada, France 78 min English

Đạo diễn

Terry Miles

Diễn viên

Kirsten Prout, Tiera Skovbye, Michael Karl Richards, Craig March

Nội dung

Two young women terrorized by a group of small town psychos seek revenge on their tormentors.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 4147210
  • Director: Terry Miles
  • Actors: Kirsten Prout, Tiera Skovbye, Michael Karl Richards, Craig March
  • Writer: Terry Miles
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 4.8/10 (theo IMDb)
  • Country: Canada, France
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn