SD
427 lượt xem Download
Người Đột Biến

Người Đột Biến (2018)

The Titan

2018 UK, Spain, USA 97 min English

Đạo diễn

Lennart Ruff

Diễn viên

Sam Worthington, Taylor Schilling, Tom Wilkinson, Agyness Deyn, Nathalie Emmanuel, Noah Jupe, Corey Johnson, Aleksandar Jovanovic, Diego Boneta, Aaron Heffernan, Alex Lanipekun, Naomi Battrick, Steven Cree, Nathalie Poza, Francesc Garrido

Nội dung

Một gia đình quân đội tham gia vào một cuộc thử nghiệm đột phá về tiến hoá di truyền và thăm dò vũ trụ.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5
  • Country: UK, Spain, USA
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Max Hurwitz , Arash Amel
  • Director: Lennart Ruff
  • Actors: Sam Worthington, Taylor Schilling, Tom Wilkinson, Agyness Deyn, Nathalie Emmanuel, Noah Jupe, Corey Johnson, Aleksandar Jovanovic, Diego Boneta, Aaron Heffernan, Alex Lanipekun, Naomi Battrick, Steven Cree, Nathalie Poza, Francesc Garrido
  • IMDB Code: 4986098

Để lại ý kiến của bạn