SD
338 lượt xem Download
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ ()

Siege in Fog

China
20/50

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Bối cảnh phim “Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ” là thời kỳ Dân quốc, thời điểm quân phiệt hỗn chiến. Dịch gia ở phương Bắc Đại Ngạc bề ngoài nhìn như sóng yên biển lặng, cha hiền con hiếu. Thực chất bên trong, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ba anh em Dịch gia vì vị trí thừa kế mà tiến hành mọi âm mưu, thủ đoạn. Tam thiếu gia Dịch Liên Khải ‘nhất kiến chung tình’ (vừa gặp đã yêu) đối với Tần Tang, để cưới được Tần Tang, Dịch Liên Khải tốn rất nhiều tâm tư, cuối cùng Tần Tang bị ép buộc gả vào Dịch gia.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Rating: Not Yet Rated
  • Duration: 45 min.
  • Network: QQLive
  • Aired On: Wednesday
  • Aired: Mar 2, 2018 - Apr 18, 2018
  • Episodes: 50
  • Country: China
  • Drama: Siege in Fog

Để lại ý kiến của bạn