SD
126 lượt xem Download
Nội Chiến Ở Shiraz

Nội Chiến Ở Shiraz (2015)

Septembers of Shiraz

2015 USA 110 min English

Đạo diễn

Wayne Blair

Diễn viên

Salma Hayek, Shohreh Aghdashloo, Adrien Brody, Gabriella Wright, Alon Aboutboul, Anthony Azizi, Ben Youcef, Bashar Rahal, Christina Mani, Ariana Molkara, Nasser Memarzia, Jamie Ward, Asli Bayram, Alain Washnevsky, Velislav Pavlov

Nội dung

Trước cuộc cách mạng Iran, người dân được thể hiện niềm tin tôn giáo của mình và được đối xử bình đẳng. Nhưng kể từ khi cuộc cách mạng diễn ra tháng 9 năm 1979, tất cả đã thay đổi. Dalia Sofer, một gia đình Do Thái bị cuốn vào cơn lốc cách mạng của Iran phải chạy trốn cuộc nội chiến ra sao ??…

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 3661298
  • Director: Wayne Blair
  • Actors: Salma Hayek, Shohreh Aghdashloo, Adrien Brody, Gabriella Wright, Alon Aboutboul, Anthony Azizi, Ben Youcef, Bashar Rahal, Christina Mani, Ariana Molkara, Nasser Memarzia, Jamie Ward, Asli Bayram, Alain Washnevsky, Velislav Pavlov
  • Writer: Dalia Sofer , Hanna Weg
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 6
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn