SD
349 lượt xem Download
Nỗi Đau Ngọt Ngào

Nỗi Đau Ngọt Ngào (2013)

Pleasure or Pain

2013 USA 99 min English

Đạo diễn

Zalman King

Diễn viên

Malena Morgan, Christos Vasilopoulos, Kayla Jane, Elle Alexandra, Daniel Sobieray, Hayden Hawkens, Aubrey Addams, I. Elijah Baughman, Bryce Bonn, Jason Brye, Carina Crash, Stephanie Danielson, Ela Darling, John Dawson, Tom Demar

Nội dung

Một tay môi giới bất động sản đưa về nhà một cô gái trẻ đẹp tràn đầy sức sống. Nơi đây, hàng ngày hắn dẩn cô khám phá một thế giới thoát tục của sự suy đồi trác táng, của nỗi đau niềm nhớ nhục dục, đẩy khả năng chịu đựng của thân xác và tâm hồn của cô đến miệng vực.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Zalman King
  • Actors: Malena Morgan, Christos Vasilopoulos, Kayla Jane, Elle Alexandra, Daniel Sobieray, Hayden Hawkens, Aubrey Addams, I. Elijah Baughman, Bryce Bonn, Jason Brye, Carina Crash, Stephanie Danielson, Ela Darling, John Dawson, Tom Demar
  • Writer: Zalman King
  • Year: 2013
  • IMDB rating: 4.5
  • Country: USA
  • Language: English
  • IMDB Code: 2091327

Để lại ý kiến của bạn