SD
64 lượt xem Download
Ở Nhà Một Mình 4

Ở Nhà Một Mình 4 (2002)

Home Alone 4

2002 USA 89 min English

Đạo diễn

Rod Daniel

Diễn viên

French Stewart, Erick Avari, Barbara Babcock, Jason Beghe, Clare Carey, Joanna Going, Missi Pyle, Gideon Jacobs, Chelsea Russo, Mike Weinberg, Lisa King, Sean Cameron Michael, Craig Geldenhuys, Andre Roothman, Anton Smuts

Nội dung

Lại thêm một lần ở nhà một mình đối với nhóc tì Kevin! Chỉ khác có một điều là lần này Kevin không hoàn toàn trơ trọi vì không có ai, mà cậu nhóc lại trơ trọi vì được ở trong một ngôi nhà hoàng gia lộng lẫy nhưng lại chẳng có bạn bè, chẳng có tuyết và đương nhiên là không lấy gì làm vui thích.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 2.5
  • Country: USA
  • Year: 2002
  • Language: English
  • Writer: John Hughes , Debra Frank, Steve L. Hayes
  • Director: Rod Daniel
  • Actors: French Stewart, Erick Avari, Barbara Babcock, Jason Beghe, Clare Carey, Joanna Going, Missi Pyle, Gideon Jacobs, Chelsea Russo, Mike Weinberg, Lisa King, Sean Cameron Michael, Craig Geldenhuys, Andre Roothman, Anton Smuts
  • IMDB Code: 0329200

Để lại ý kiến của bạn