SD
185 lượt xem Download
Đội Săn Tiền Thưởng 1

Đội Săn Tiền Thưởng 1 (2015–)

Killjoys: Season 1

2015– Canada 42 min English

Đạo diễn

Chris Grismer

Diễn viên

Hannah John-Kamen, Aaron Ashmore, Luke Macfarlane, Tamsen McDonough, Thom Allison, Morgan Kelly, Rob Stewart, Patrick Garrow, Mayko Nguyen, Sarah Power, Sean Baek

Nội dung

Bộ phim Killjoys là một series khoa học giả tưởng, hành động, kịch tính nhất của nhà đài Syfy. Killjoys nói về một đội thi hành pháp chuyên đi săn bắt những tên tội phạm giết người khép tiếng nhất chúng gây ra nỗi sợ hãi tột cùng cho người dân.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Chris Grismer
  • Actors: Hannah John-Kamen, Aaron Ashmore, Luke Macfarlane, Tamsen McDonough, Thom Allison, Morgan Kelly, Rob Stewart, Patrick Garrow, Mayko Nguyen, Sarah Power, Sean Baek
  • Writer: Michelle Lovretta
  • Year: 2015–
  • IMDB rating: 7.2
  • Country: Canada
  • Language: English
  • IMDB Code: 3952222

Để lại ý kiến của bạn