HD
206 lượt xem Download
Quan Trường Sóng Gió

Quan Trường Sóng Gió (1990)

An Elite's Choice

1990 China

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Tên tiếng Việt: Quan Trường Sóng Gió
Tên tiếng Anh: An Elite’s Choice
Tên tiếng Hoa: 飞越官场 – Phi Việt Quan Trường
Số tập: 20
Giám chế: Lưu Sĩ Dụ
Diễn viên:
– Lưu Tích Minh
– Trương Triệu Huy
– Thiệu Mỹ Kỳ
– Tạ Ninh
– Quan Hải Sơn
– Lưu Giang

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn