SD
282 lượt xem Download
Rồng Đất 6: Ngày Lạnh Giá Trong Địa Ngục

Rồng Đất 6: Ngày Lạnh Giá Trong Địa Ngục (2018)

Tremors: A Cold Day in Hell

2018 USA, South Africa 98 min English

Đạo diễn

Don Michael Paul

Diễn viên

Michael Gross, Jamie Kennedy, Tanya van Graan, Jamie-Lee Money, Jenna Upton, Jay Anstey, Greg Kriek, Stephanie Schildknecht, Christie Peruso, Rob van Vuuren, Alistair Moulton Black, Kiroshan Naidoo

Nội dung

The sequel finds Burt Gummer and his son Travis at a remote research station, where they must go up against Graboids that have been converted into living weapons.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Country: USA, South Africa
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: John Whelpley
  • Director: Don Michael Paul
  • Actors: Michael Gross, Jamie Kennedy, Tanya van Graan, Jamie-Lee Money, Jenna Upton, Jay Anstey, Greg Kriek, Stephanie Schildknecht, Christie Peruso, Rob van Vuuren, Alistair Moulton Black, Kiroshan Naidoo
  • IMDB Code: 6086082

Để lại ý kiến của bạn