HD
675 lượt xem Download
Siêu Ứng Dụng

Siêu Ứng Dụng (2018)

Super APP / AI is coming

2018 China Mandarin

Nội dung

Phim Siêu Ứng Dụng Lấy bối cảnh vào năm 2020, câu chuyện kể về một cuộc khủng hoảng được kích hoạt bởi một ứng dụng AI, nó can thiệp sâu vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi hay đe dọa loài người?

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn