SD
237 lượt xem Download
Sợ Chính Mình

Sợ Chính Mình (2017)

Clowntergeist

2017 USA 80 min English

Nội dung

Emma, a college student with a crippling fear of clowns, must come face to face with her worst fear when an evil spirit in the body of a clown is summoned terrorizing the town she calls home.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 3.4 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn