SD
63 lượt xem Download
Song Hiệp

Song Hiệp (1971)

The Deadly Duo

1971 Hong Kong 94 min Mandarin

Đạo diễn

Cheh Chang

Diễn viên

David Chiang, Lung Ti, Feng Ku, Lei Cheng, Sing Chen, Lung Yu, Chuan Chen, Kang-Yeh Cheng, Yi-Hsiung Chi, Shao-Lin Chiang, Chi Chu Chin, Yun-Kin Chow, Hark-On Fung, Stanley Sui-Fan Fung, Pak-Kwong Ho

Nội dung

Cuối đời Bắc Tống, quân Kim xâm chiếm miền Bắc Trung Nguyên, bắt được 2 hoàng đế Tống là Huy Tông, Khâm Tông, cùng nhiều thân vương quý tộc đem về miền Bắc. Chỉ huy quân Kim bấy giờ là Kim thái tử Hoàn Nhan Tông Hàn (Trần Tinh) ra lệnh giam lỏng một hoàng thân nhà Tống là Khang Vương Triệu Cấu, em của Tống Khâm Tông, nhằm chiêu dụ người Tống. Một số hào kiệt nghĩa sĩ do Bào Định Thiên (Địch Long) cầm đầu, tìm cách giải thoát cho Khang Vương khỏi sự canh gác của quân Kim, đứng đầu là thủ lĩnh hắc đạo Vạn Thiên Khuê (Cốc Phong) và Ngũ tà cao thủ. Lo sợ rằng Nghiêm Luật Nhân, một cao thủ võ lâm và khinh công sẽ liên kết với Bào Đình Thiên giải cứu hoàng tử, Vạn Thiên Khuê đã phái Lôi Hỏa mua chuộc Nghiêm Luật Nhân trước. Nhờ sự giúp đỡ của cao thủ khinh công Biên Phúc (Khương Đại Vệ), cuối cùng họ cũng đột nhập được vào nơi giam giữ và đưa được Khang Vương thoát ra. Lần lượt từng nghĩa sĩ hy sinh để thực hiện hành động này.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.8
  • Country: Hong Kong
  • Year: 1971
  • Language: Mandarin
  • Writer: Kuang Ni
  • Director: Cheh Chang
  • Actors: David Chiang, Lung Ti, Feng Ku, Lei Cheng, Sing Chen, Lung Yu, Chuan Chen, Kang-Yeh Cheng, Yi-Hsiung Chi, Shao-Lin Chiang, Chi Chu Chin, Yun-Kin Chow, Hark-On Fung, Stanley Sui-Fan Fung, Pak-Kwong Ho
  • IMDB Code: 0069540

Để lại ý kiến của bạn