SD
321 lượt xem Download
Sự Tò Mò

Sự Tò Mò (2018)

Welcome to Curiosity

2018 UK 95 min English

Đạo diễn

Ben Pickering

Diễn viên

Amrita Acharia, Jack Ashton, Richard Blackwood, Kacey Clarke, Brian Croucher, Gary Grant, Cristian Solimeno, Terry Sweeney, Eke Chukwu, O'ar Pali, Darren Ripley, Monty Burgess, Lara Heller, Lily Joseph, Christopher Rithin

Nội dung

Four interconnected stories surrounding the escape from prison of a notorious serial killer.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4.3
  • Country: UK
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Darren Ripley
  • Director: Ben Pickering
  • Actors: Amrita Acharia, Jack Ashton, Richard Blackwood, Kacey Clarke, Brian Croucher, Gary Grant, Cristian Solimeno, Terry Sweeney, Eke Chukwu, O'ar Pali, Darren Ripley, Monty Burgess, Lara Heller, Lily Joseph, Christopher Rithin
  • IMDB Code: 3517306

Để lại ý kiến của bạn