SD
89 lượt xem Download
Tái Sinh

Tái Sinh (2016)

Realive

2016 Belgium, Spain, France 112 min English

Đạo diễn

Mateo Gil

Diễn viên

Tom Hughes, Charlotte Le Bon, Oona Chaplin, Barry Ward, Julio Perillán, Rafael Cebrián, Bruno Sevilla, Daniel Horvath, Alex Hafner, Godeliv Van den Brandt, Melina Matthews, Efrain Anglès, Sebastian R. Bugge, Tony Corvillo, Jordi Cots

Nội dung

Mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được một năm, Marc Jarvis quyết định trữ đông xác của mình với hy vọng dẽ được sống lại trong tương lai. 60 năm sau, anh trở thành con người đầu tiên được hồi sinh. Thế nhưng, sự sống mới mà anh hằng khao khát lại không hề như những gì anh tưởng tượng.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.8
  • Country: Belgium, Spain, France
  • Year: 2016
  • Language: English
  • Writer: Mateo Gil
  • Director: Mateo Gil
  • Actors: Tom Hughes, Charlotte Le Bon, Oona Chaplin, Barry Ward, Julio Perillán, Rafael Cebrián, Bruno Sevilla, Daniel Horvath, Alex Hafner, Godeliv Van den Brandt, Melina Matthews, Efrain Anglès, Sebastian R. Bugge, Tony Corvillo, Jordi Cots
  • IMDB Code: 4074928

Để lại ý kiến của bạn