SD
732 lượt xem Download

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Trong sự cố bất thường xảy ra trên phi thuyền Tinh Vân, phi hành gia Hạng Thiếu Long đã xuyên không hơn 2000 năm trở về thời Chiến quốc của Trung Quốc. Tại đây anh đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần.

Thông tin chi tiết

  • Rating: Not Yet Rated
  • Duration: 35 min.
  • Network: Youku
  • Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
  • Aired: Jan 18, 2018 - ?
  • Episodes: 40
  • Country: China
  • Drama: A Step Into the Past

Để lại ý kiến của bạn