SD
333 lượt xem Download
Tấn Văn Công Truyền Kỳ

Tấn Văn Công Truyền Kỳ ()

Chun Man Kung Chuen Ki

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Tên Tiếng Anh: Chun Man Kung Chuen Ki
Hãng Sản Xuất: TVB – Hong Kong
Giám Chế: Tiêu Hiển Huy
Số Tập: 20
Diễn Viên:
Lê Minh – Trọng Nhĩ / Tấn Văn Công
La Huệ Quyên – Hoài Doanh
Âu Dương Chấn Hoa
Huỳnh Tử Dương – Di Ngô
Lý Trung Ninh – Thân Sinh
Hoàng Tân – Tấn Hiến Công
Lưu Quế Phương – Li Cơ
Quách Tú Vân – Quý Ngôi
Giang Nghị
Huỳnh Thiên Đạc

Thông tin chi tiết

  • Số Tập: 20
  • Giám Chế: Tiêu Hiển Huy
  • Hãng Sản Xuất: TVB - Hong Kong
  • Tên Tiếng Anh: Chun Man Kung Chuen Ki

Để lại ý kiến của bạn