SD
28 lượt xem Download
Tẩu Thoát

Tẩu Thoát (2015)

Traders

2015 Ireland 90 min English

Đạo diễn

Rachael Moriarty , Peter Murphy

Diễn viên

Killian Scott, John Bradley, Nika McGuigan, Peter O'Meara, Barry Keoghan, Tom Davis, Aoibhinn McGinnity, David Murray, Caoilfhionn Dunne, Olwen Fouere, David McSavage, Donal O'Farrell, Dónall Ó Héalai, Tom O'Sulleabhain, Nick Lee

Nội dung

Nếu con người bình thường có lý do hoàn hảo để giết những người khác? Để không phải sống trong bần cùng khổ cực, tất cả được thực hiện theo một luật lệ riêng, luật lệ Trao Đổi.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 3531578
  • Director: Rachael Moriarty , Peter Murphy
  • Actors: Killian Scott, John Bradley, Nika McGuigan, Peter O'Meara, Barry Keoghan, Tom Davis, Aoibhinn McGinnity, David Murray, Caoilfhionn Dunne, Olwen Fouere, David McSavage, Donal O'Farrell, Dónall Ó Héalai, Tom O'Sulleabhain, Nick Lee
  • Writer: Rachael Moriarty, Peter Murphy
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 6.1
  • Country: Ireland
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn