SD
352 lượt xem Download
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc (2018)

The Monkey King 3: Kingdom of Women

2018 China, Hong Kong 114 min Mandarin, English

Đạo diễn

Soi Cheang

Diễn viên

Aaron Kwok, William Feng, Zanilia Zhao, Shenyang Xiao, Him Law, Allie Chan, Gigi Leung, Chiling Lin, Tao Liu, Yihan Sun, Lun Tsai, King-Tan Yuen

Nội dung

Hãy cùng bốn thầy trò Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng du ngoạn cảnh sắc đồng thời vượt ải mỹ nhân tại Nữ Nhi Quốc của Nữ Vương.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.5
  • Country: China, Hong Kong
  • Year: 2018
  • Language: Mandarin, English
  • Writer: Ning Wen , Cheng'en Wu
  • Director: Soi Cheang
  • Actors: Aaron Kwok, William Feng, Zanilia Zhao, Shenyang Xiao, Him Law, Allie Chan, Gigi Leung, Chiling Lin, Tao Liu, Yihan Sun, Lun Tsai, King-Tan Yuen
  • Budget: $146,859
  • IMDB Code: 6466464

Để lại ý kiến của bạn