SD
129 lượt xem Download
The Ballad of Lefty Brown

The Ballad of Lefty Brown (2017)

The Ballad of Lefty Brown

2017 USA 111 min English

Đạo diễn

Jared Moshe

Diễn viên

Bill Pullman, Peter Fonda, Joseph Lee Anderson, Michael Spears, Dillinger Steele, Brian Henningsen, Emily Jones, Lexi Anastasia, Joe Anderson, Kathy Baker, Josiah Burdick, Jim Caviezel, Duel Farnes, Tommy Flanagan, Tyson Gerhardt

Nội dung

The Ballad of Lefty Brown  là câu chuyện về một cao bồi miền tây đã 65 tuổi

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.8
  • Country: USA
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Jared Moshe, Jared Moshe
  • Director: Jared Moshe
  • Actors: Bill Pullman, Peter Fonda, Joseph Lee Anderson, Michael Spears, Dillinger Steele, Brian Henningsen, Emily Jones, Lexi Anastasia, Joe Anderson, Kathy Baker, Josiah Burdick, Jim Caviezel, Duel Farnes, Tommy Flanagan, Tyson Gerhardt
  • IMDB Code: 4400994

Để lại ý kiến của bạn