SD
81 lượt xem Download
Thế Giới Song Song

Thế Giới Song Song (2018)

The Gateway

2018 Australia 90 min English

Đạo diễn

John V. Soto

Diễn viên

Jacqueline McKenzie, Myles Pollard, Hayley McElhinney, Ben Mortley, Shannon Berry, Troy Coward, Adam T Perkins, Ryan Panizza, John McPherson, Jag Pannu, Shirley Toohey, Steve Burridge

Nội dung

Một nhà vật lí phân tử đau buồn vì mất chồng trong một tai nạn xe hơi đã đi đến một thế giới song song để tìm lại anh, với những hậu quả nghiêm trọng cho gia đình cô.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.9
  • Country: Australia
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: John V. Soto, Michael White
  • Director: John V. Soto
  • Actors: Jacqueline McKenzie, Myles Pollard, Hayley McElhinney, Ben Mortley, Shannon Berry, Troy Coward, Adam T Perkins, Ryan Panizza, John McPherson, Jag Pannu, Shirley Toohey, Steve Burridge
  • IMDB Code: 6179746

Để lại ý kiến của bạn