SD
147 lượt xem Download
The Last Witness

The Last Witness (2018)

The Last Witness

2018 UK, Poland 97 min English

Đạo diễn

Piotr Szkopiak

Diễn viên

Alex Pettyfer, Robert Wieckiewicz, Talulah Riley, Michael Gambon, Will Thorp, Henry Lloyd-Hughes, Piotr Stramowski, Gwilym Lee, Sam Marks, Chris Walker, Colin Buchanan, Ian Midlane, Anita Carey, Michael Byrne, Marko Leht

Nội dung

Một nhà báo trẻ đầy tham vọng đã khám phá ra 22.000 sĩ quan Ba Lan trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Một bí mật đã được giữ kín trong nhiều năm

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.5
  • Country: UK, Poland
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Paul Szambowski, Piotr Szkopiak
  • Director: Piotr Szkopiak
  • Actors: Alex Pettyfer, Robert Wieckiewicz, Talulah Riley, Michael Gambon, Will Thorp, Henry Lloyd-Hughes, Piotr Stramowski, Gwilym Lee, Sam Marks, Chris Walker, Colin Buchanan, Ian Midlane, Anita Carey, Michael Byrne, Marko Leht
  • IMDB Code: 3709552

Để lại ý kiến của bạn