SD
470 lượt xem Download
Huyền Thoại Ben Hall

Huyền Thoại Ben Hall (2016)

The Legend of Ben Hall

2016 Australia 139 min English

Đạo diễn

Matthew Holmes

Diễn viên

Jack Martin, Jamie Coffa, William Lee, Joanne Dobbin

Nội dung

Ben Hall is drawn back into bushranging by the reappearance of his old friend John Gilbert. Reforming the gang, they soon become the most wanted men in Australian history.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 3844876
  • Director: Matthew Holmes
  • Actors: Jack Martin, Jamie Coffa, William Lee, Joanne Dobbin
  • Writer: Matthew Holmes
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 8.2/10 (theo IMDb)
  • Country: Australia
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn