SD
98 lượt xem Download
The Strange Ones

The Strange Ones (2017)

The Strange Ones

2017 USA 81 min English

Đạo diễn

Christopher Radcliff , Lauren Wolkstein

Diễn viên

Alex Pettyfer, James Freedson-Jackson, Emily Althaus, Gene Jones, Owen Campbell, Tobias Campbell, Marin Ireland, Will Blomker, Cindy Cheung, Allen Fawcett, Cliff Ferraro, Betsy Holt, Birgit Huppuch, Sara Kiener, Melanie Nicholls-King

Nội dung

Các sự kiện bí ẩn bao gồm hai du khách khi họ đi ngang qua một cảnh quan từ xa của Mỹ. Trên bề mặt tất cả dường như bình thường, nhưng những gì dường như là một kỳ nghỉ đơn giản sớm đưa đến một trang web đen tối và phức tạp của bí mật…

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.1
  • Country: USA
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Christopher Radcliff , Christopher Radcliff, Lauren Wolkstein
  • Director: Christopher Radcliff , Lauren Wolkstein
  • Actors: Alex Pettyfer, James Freedson-Jackson, Emily Althaus, Gene Jones, Owen Campbell, Tobias Campbell, Marin Ireland, Will Blomker, Cindy Cheung, Allen Fawcett, Cliff Ferraro, Betsy Holt, Birgit Huppuch, Sara Kiener, Melanie Nicholls-King
  • IMDB Code: 6014904

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan