SD
182 lượt xem Download
The Tenants Downstairs

The Tenants Downstairs (2016)

The Tenants Downstairs

2016 Taiwan 110 min Mandarin

Đạo diễn

Adam Tsuei

Diễn viên

Simon Yam, Yu-Wei Shao, Xing Li, Kang-sheng Lee, Kaiser Chuang, Yan-xi Hou, An-Shun Yu, Angel Ho, Akio Chen, Chiung-Tzu Chang, Kurt Chou, Xin Guo, Toyoharu Kitamura, Alex Shu-Yuan Ko, Bernard Senjun

Nội dung

Tên chủ nhà bạo dâm thao túng cuộc sống của người thuê của mình thông qua một mạng lưới các camera giám sát được cài đặt trong toàn bộ tòa nhà.

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5
  • Country: Taiwan
  • Year: 2016
  • Language: Mandarin
  • Writer: Giddens Ko
  • Director: Adam Tsuei
  • Actors: Simon Yam, Yu-Wei Shao, Xing Li, Kang-sheng Lee, Kaiser Chuang, Yan-xi Hou, An-Shun Yu, Angel Ho, Akio Chen, Chiung-Tzu Chang, Kurt Chou, Xin Guo, Toyoharu Kitamura, Alex Shu-Yuan Ko, Bernard Senjun
  • IMDB Code: 5735582

Để lại ý kiến của bạn

Phim liên quan