SD
2309 lượt xem Download
Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục

Thiên Hạ Đệ Nhất Tiêu Cục (2018)

The Bravest Escort Group

2018 China

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Ngô Tam Quới qua đời, tướng Mã Bảo vì bảo vệ truyền nhân của chủ tử đành phải nhờ giang hồ giúp sức. Chứng tỏ được năng lực, Thái Bình tiêu cục được Mã Bảo ủy thác hộ tống một người thần bí đến nới an toàn. Nhóm tiêu sư quả cảm do tiêu đầu Lục An chỉ huy phấn khởi lên đường nhưng không biết mình sẽ đối mặt với mối nguy hiểm khôn lường.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn