SD
120 lượt xem Download
Đội trưởng tuyệt vời

Đội trưởng tuyệt vời (2016)

Captain Fantastic

2016 USA 118 min English, Esperanto

Đạo diễn

Matt Ross

Diễn viên

Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso

Nội dung

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 3553976
  • Director: Matt Ross
  • Actors: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso
  • Writer: Matt Ross
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 8.1/10 (theo IMDb)
  • Country: USA
  • Language: English, Esperanto

Để lại ý kiến của bạn