SD
70 lượt xem Download
Thứ 6 Ngày 13 Phần 7: Máu Mới

Thứ 6 Ngày 13 Phần 7: Máu Mới (1988)

Friday the 13th Part VII: The New Blood

1988 USA 88 min English

Đạo diễn

John Carl Buechler

Diễn viên

Jennifer Banko, John Otrin, Susan Blu, Lar Park-Lincoln, Terry Kiser, Kevin Spirtas, Susan Jennifer Sullivan, Heidi Kozak, Kane Hodder, William Butler, Staci Greason, Larry Cox, Jeff Bennett, Diana Barrows, Elizabeth Kaitan

Nội dung

Tina, một cô bé do giận cha mình mà đã rủa…làm cho cha cô bé… chết thật. Chính vì lẽ đó mà cô bị cho vào nhà thương điên cho đến lớn.

Bác sĩ Screws trong nhà thương điên biết Tina có khả năng này nên đã cho cô về nhà cũ điều trị. Và chính từ đây mà các biến cố xảy ra, dẫn đến một cuộc đối đầu giữa tâm lực của Tina và ma lực của Jason.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.3
  • Country: USA
  • Year: 1988
  • Language: English
  • Writer: Daryl Haney, Manuel Fidello
  • Director: John Carl Buechler
  • Actors: Jennifer Banko, John Otrin, Susan Blu, Lar Park-Lincoln, Terry Kiser, Kevin Spirtas, Susan Jennifer Sullivan, Heidi Kozak, Kane Hodder, William Butler, Staci Greason, Larry Cox, Jeff Bennett, Diana Barrows, Elizabeth Kaitan
  • Budget: $19,170,001
  • IMDB Code: 0095179

Để lại ý kiến của bạn