SD
210 lượt xem Download
Thử Thách

Thử Thách (2016)

Chosen

2016 UK 105 min English

Đạo diễn

Jasmin Dizdar

Diễn viên

Luke Mably, Ana Ularu, Tomasz Aleksander, Harvey Keitel, Freddie Fuller, Sam Churchill, Luke Jerdy, Julian Shatkin, Diana Cavallioti, Nabil Massad, Radu Bânzaru, Jordan Renzo, Roxana Guttman, Rufus Graham, Mirela Nicolau

Nội dung

Một Luật sư trẻ tham gia vào cuộc chiến chống phát xít Đức ở cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 đã thay đổi cách nhận thức của anh qua những cuộc đối mặt với kẻ thù…..

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 4082524
  • Director: Jasmin Dizdar
  • Actors: Luke Mably, Ana Ularu, Tomasz Aleksander, Harvey Keitel, Freddie Fuller, Sam Churchill, Luke Jerdy, Julian Shatkin, Diana Cavallioti, Nabil Massad, Radu Bânzaru, Jordan Renzo, Roxana Guttman, Rufus Graham, Mirela Nicolau
  • Writer: Gabriel De Mercur
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 4.6
  • Country: UK
  • Language: English
  • Budget: $2,471

Để lại ý kiến của bạn