HD
740 lượt xem Download
Thục Sơn Chiến Kỷ

Thục Sơn Chiến Kỷ (2018)

The Legend of Zu

2018 China 90 min Chinese

Đạo diễn

Diễn viên

Nội dung

After claiming countless lives, the fairies won the great battle with the demons. However, the leader of their Kunlun sect Yu Qingzi died for his young apprentice Xiao He. 500 tranquil … See full summary »

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 4.7 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn