SD
232 lượt xem Download
Thục Sơn Kỳ Hiệp 1

Thục Sơn Kỳ Hiệp 1 ()

The Gods And Demons Of Zu Mountain

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Trong mấy ngàn năm qua, thần và ma không đội trời chung. Nghịch đồ của phái Nga My là Đinh Ẩn đã làm trái lời sư phụ, đột nhập vào ma giới và đã luyện thành công Huyết Ảnh Thần Công nguy hại cho chúng sanh. Mặt khác các đệ tử của Nga My gồm có Lý Tử Quỳnh, Châu Thanh Vân, Thượng Quan Cảnh Ngã và các đồng đạo vì muốn tiêu diệt Ẩn nên cùng nhau lên đường đi tìm một cặp bảo kiếm để diệt ma.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn