SD
574 lượt xem Download
Thực Thể Tội Ác

Thực Thể Tội Ác (2018)

The Golem

2018 Israel 95 min English

Nội dung

Trong một đợt bùng phát của một bệnh dịch chết người, một người phụ nữ thần bí phải cứu cộng đồng Do Thái chặt chẽ của mình khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài, nhưng thực thể mà cô gợi ra để bảo vệ họ là một tội ác lớn hơn nhiều.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 5.1 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn