SD
31 lượt xem Download
Tình Đậm Sâu / Tình Sâu Nghĩa Nặng

Tình Đậm Sâu / Tình Sâu Nghĩa Nặng (2017)

77 Heartbreaks

2017 Hong Kong 97 min Cantonese

Đạo diễn

Herman Yau

Diễn viên

Charlene Choi, Pakho Chow, Anthony Chau-Sang Wong, Gillian Chung, Michelle Wai, Candy Lo, Hei-Yi Cheng, J. Arie, Sze-kwan Cheng, Wing-kuen Luk, Shing-Ban Lam, Terence Chui, Kara Hui, Lawrence Cheng, Amanda Lee

Nội dung

Phim Tình Đậm Sâu xoay quanh đôi nam nữ trẻ trải qua cuộc tình kéo dài 10 năm, từ thời mặn nồng đến khi chia tay rồi lại tha thứ. Trong phim, nữ chính do Thái Trác Nghiên đóng đã ghi lại 77 kỷ niệm tình yêu trong nhật ký.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.3
  • Country: Hong Kong
  • Year: 2017
  • Language: Cantonese
  • Writer: Erica Lee
  • Director: Herman Yau
  • Actors: Charlene Choi, Pakho Chow, Anthony Chau-Sang Wong, Gillian Chung, Michelle Wai, Candy Lo, Hei-Yi Cheng, J. Arie, Sze-kwan Cheng, Wing-kuen Luk, Shing-Ban Lam, Terence Chui, Kara Hui, Lawrence Cheng, Amanda Lee
  • IMDB Code: 6608132

Để lại ý kiến của bạn