SD
1019 lượt xem Download
[TMTV] Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa

[TMTV] Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa (2010)

Three Kingdoms

2010 Trung Quốc Mandarin

Đạo diễn

Cao Hy Hy

Diễn viên

Trần Kiến Bân, Vu Hòa Vĩ, Trần Hảo, Lâm Tâm Như, Hà Nhuận Đông, Lục Nghị,...

Nội dung

Bộ phim truyền hình dài 95 tập lấy đề tài từ bộ tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa và cuốn sử ký Tam Quốc chí. Tam Quốc thông qua thuật lại quá trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng cát cứ đến khi thiên hạ quy về nhà Tấn, thể hiện tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, chính trị,… Phim lấy 6 nhân vật trung tâm là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du và Tư Mã Ý, bên cạnh đó là tuyến nhân vật chính và phụ đông đảo: Lã Bố, Đổng Trác, Vương Doãn, Viên Thiệu, Tôn Sách, Lục Tuần… Ngoài trục chính là quá trình hình thành, phát triển thế chân vạc giữa 3 nước Ngụy, Thục, Ngô, bộ phim lần này còn khai thác những tuyến phụ, như tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào, rắc rối tình ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi, bất đồng về chiến lược giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, mâu thuẫn giữa Chu Du và Tôn Quyền… để tăng tính hấp dẫn cho bộ phim.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Cao Hy Hy
  • Actors: Trần Kiến Bân, Vu Hòa Vĩ, Trần Hảo, Lâm Tâm Như, Hà Nhuận Đông, Lục Nghị,...
  • Writer: Luo Guanzhong, Zhu Sujin
  • Year: 2010
  • IMDB rating: 8.0/10 (theo IMDb)
  • Country: Trung Quốc
  • Language: Mandarin

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn