SD
207 lượt xem Download
Tom and Jerry: Nhiệm Vụ Điệp Viên

Tom and Jerry: Nhiệm Vụ Điệp Viên (2015)

Tom and Jerry: Spy Quest

2015 USA English

Đạo diễn

Spike Brandt, Tony Cervone

Diễn viên

Reese Hartwig

Nội dung

Tom và Jerry có một ngày thư giãn trên bãi biển cho đến khi Jonny Quest , Hadji và Bandit đến. Cặp đôi Mèo, Chuột liệu có thể giúp ngăn chặn những cổ máy đến từ quân đội để ăn cắp phát minh mới nhất của tiến sĩ Quest?

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Spike Brandt, Tony Cervone
  • Actors: Reese Hartwig
  • Writer: Heath Corson, James Krieg
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 8.9/10 (theo IMDb)
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn