HD
250 lượt xem Download
Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng

Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng (2012)

Apostle Peter and the Last Supper

2012 USA 88 min English

Nội dung

Phim Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng – Apostle Peter and the Last Supper 2012: Bữa ăn cuối cùng Chúa Giê-su mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ trước ngày Ngài dâng mình chịu chết chuộc tội . Trong bữa Tiệc ly,Chúa Giê-su ban lệnh truyền yêu thương, Ngài rửa chân cho các môn đệ.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 6.9 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn