SD
481 lượt xem Download
Trận Chiến Đến Chết

Trận Chiến Đến Chết (2016)

Ares

2016 France 80 min French

Nội dung

Trong một tương lai gần, trật tự thế giới đã thay đổi. Với 10 triệu công dân thất nghiệp, Pháp đã trở thành một đất nước nghèo. Người dân của nó dao động giữa nổi dậy và từ chức và tìm thấy một lối thoát trong hình dạng của truyền hình phát sóng chiến đấu cực kỳ tàn bạo, trong đó các cầu thủ được hợp pháp pha tạp và vô đạo đức.

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 6.2 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn