SD
236 lượt xem Download
Trận Đấu Đầu Tiên

Trận Đấu Đầu Tiên (2018)

First Match

2018 USA 102 min

Đạo diễn

Olivia Newman

Diễn viên

Elvire Emanuelle, Jeanette Branch, Jimmy Gary Jr., Kim Ramirez, Mugga, Kamika Desrosiers, Kawari Desrosiers, Jharrel Jerome, Colman Domingo, Jared Kemp, Antonio Ortiz, Travis Raeburn, Tyson Sheppard, Allen Maldonado, Leronne Kornegay

Nội dung

First Match (Trận Đấu Đầu Tiên): một cô gái trẻ đã tham gia đội vật giành cho nam như một cách siết chặt tình cảm với người cha của mình.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.8
  • Country: USA
  • Year: 2018
  • Writer: Olivia Newman
  • Director: Olivia Newman
  • Actors: Elvire Emanuelle, Jeanette Branch, Jimmy Gary Jr., Kim Ramirez, Mugga, Kamika Desrosiers, Kawari Desrosiers, Jharrel Jerome, Colman Domingo, Jared Kemp, Antonio Ortiz, Travis Raeburn, Tyson Sheppard, Allen Maldonado, Leronne Kornegay
  • IMDB Code: 6061074

Để lại ý kiến của bạn