SD
116 lượt xem Download
Trấn Hồn Nhai

Trấn Hồn Nhai (2017)

Rakshasa Street

2017 China Mandarin

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Xiyue An, Bai Liuxi, Guozhong Tang, Dongcheng Wang, Ziwen Zhang

Nội dung

Tào Diệm Binh sau thời Ngụỵ Võ, thân là La Sát Nhai Trấn Hồn tướng, thề bảo vệ Linh Vực muôn đời bình an. Người Ký Linh – Hạ Linh bất ngờ xâm nhập, khiến cho Linh Vực sóng gió biến động. Thế lực tà ác thần bí luôn nằm trong bóng tối đột nhiên nổi dậy, khiến cho nhân thế và kết giới Linh Vực bị phá huỷ. Để bảo vệ nhà cửa, bạn bè cùng với đạo nghĩa trong tim, Tào Diệm Binh cùng với oan gia yêu thích Hạ Linh bước vào hành trình trấn hồn.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Country: China
  • Year: 2017
  • Language: Mandarin
  • Actors: Xiyue An, Bai Liuxi, Guozhong Tang, Dongcheng Wang, Ziwen Zhang
  • IMDB Code: 6971052

Để lại ý kiến của bạn