SD
90 lượt xem Download
Trở Lại Xứ Thần Tiên

Trở Lại Xứ Thần Tiên (1985)

Return to Oz

1985 UK, USA 113 min English

Đạo diễn

Walter Murch

Diễn viên

Fairuza Balk, Nicol Williamson, Jean Marsh, Piper Laurie, Matt Clark, Michael Sundin, Tim Rose, Sean Barrett, Mak Wilson, Denise Bryer, Brian Henson, Stewart Harvey-Wilson, Lyle Conway, Stephen Norrington, Justin Case

Nội dung

Dorothy, được cứu thoát khỏi những căn bệnh tâm thần, bằng cách nào đó được triệu hồi về xứ Oz để chống lại mụ phù thuỷ xấu xa và vua Nome đang huỷ hoại xứ sở thần tiên này.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.8
  • Country: UK, USA
  • Year: 1985
  • Language: English
  • Writer: Walter Murch , Gill Dennis , L. Frank Baum
  • Director: Walter Murch
  • Actors: Fairuza Balk, Nicol Williamson, Jean Marsh, Piper Laurie, Matt Clark, Michael Sundin, Tim Rose, Sean Barrett, Mak Wilson, Denise Bryer, Brian Henson, Stewart Harvey-Wilson, Lyle Conway, Stephen Norrington, Justin Case
  • IMDB Code: 0089908

Để lại ý kiến của bạn