SD
42 lượt xem Download
Ứng Dụng Ma

Ứng Dụng Ma (2016)

Bedeviled

2016 USA 91 min English

Đạo diễn

Abel Vang , Burlee Vang

Diễn viên

Saxon Sharbino, Brandon Soo Hoo, Bonnie Morgan, Alexis G. Zall, Robyn Cohen, Victory Van Tuyl, Matty Finochio, Kate Orsini, Aaron Hendry, Brett Wagner, Jordan Essoe, Carson Boatman, Mitchell Edwards, Camden Toy, Angelina Armani

Nội dung

Sau khi vô tình tải một phần mềm lạ, một nhóm năm người bạn đã gặp phải những sự việc hết sức ghê sợ và đe dọa tới tính mạng của họ.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4.4
  • Country: USA
  • Year: 2016
  • Language: English
  • Writer: Abel Vang, Burlee Vang
  • Director: Abel Vang , Burlee Vang
  • Actors: Saxon Sharbino, Brandon Soo Hoo, Bonnie Morgan, Alexis G. Zall, Robyn Cohen, Victory Van Tuyl, Matty Finochio, Kate Orsini, Aaron Hendry, Brett Wagner, Jordan Essoe, Carson Boatman, Mitchell Edwards, Camden Toy, Angelina Armani
  • IMDB Code: 4998772

Để lại ý kiến của bạn