SD
46 lượt xem Download
[USLT] Đường Vào Vô Tận

[USLT] Đường Vào Vô Tận ()

Road To Eternity

20 Tập

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Trí Năng Tôn Giả nhìn thấy cuộc sống của bá tánh gặp muôn vàn khó khăn nên ông hoá kiếp suốt trần gian trở thành người trần tục lấy lên là Hứa Đức. Hứa Đức và một danh y tên Tôn Nữ Phụng tâm đầu ý hợp, không may công chúa Văn Đoan cũng đem lòng thầm cảm Hứa Đức, vì vậy nhà vua ban lệnh buộc Hứa Đức phải cưới công chúa. Nhưng Hứa Đức quyết tâm kháng chỉ chịu nhận tội chết.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn