SD
31 lượt xem Download
Vật Thí Nghiệm

Vật Thí Nghiệm (2016)

Simple Creature

2016 USA 92 min English

Đạo diễn

Andrew Finnigan

Diễn viên

Russell Hodgkinson, Alycia Delmore, Carollani Sandberg, Rich Morris, D'Angelo Midili, Wally Dalton, Tony Doupe, Jason Adkins, Gregory Marks, Peter 'Drago' Tiemann, Hans Altwies, Luke Schuck, Jacob Waluconis, Madeline Anderson, Deborah Tahara

Nội dung

Một sinh viên đại học đã bị tai nạn xe buýt gần chết, nhưng lại được công ty công nghệ sinh học làm vật thí nghiệm để tái sinh lại và những điều kỳ lạ xảy ra với vật thí nghiệm này .

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4
  • Country: USA
  • Year: 2016
  • Language: English
  • Writer: Andrew Finnigan , Andrew Finnigan, Andrew Finnigan
  • Director: Andrew Finnigan
  • Actors: Russell Hodgkinson, Alycia Delmore, Carollani Sandberg, Rich Morris, D'Angelo Midili, Wally Dalton, Tony Doupe, Jason Adkins, Gregory Marks, Peter 'Drago' Tiemann, Hans Altwies, Luke Schuck, Jacob Waluconis, Madeline Anderson, Deborah Tahara
  • Budget: $16,980
  • IMDB Code: 1558259

Để lại ý kiến của bạn