SD
372 lượt xem Download
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ

Vệ Binh Lăng Mộ Cổ (2018)

Guardians of the Tomb

2018 China, Australia, Russia, Thailand 90 min English, Mandarin

Đạo diễn

Kimble Rendall

Diễn viên

Kelsey Grammer, Kellan Lutz, Bingbing Li, Yasmin Kassim, Stef Dawson, Ryan Johnson, Tim Draxl, Shane Jacobson, Chloe Guy, Christine Milo, Jason Chong, Chun Wu, Victoria Liu, Jip Panosot, Eva Liu

Nội dung

Một nhóm những nhà khảo cổ học tình cờ phát hiện ra lăng mộ bí mật, trong đó chứa xác ướp của Hoàng Đế Trung Hoa có tuổi đời từ 200 năm trước Công Nguyên. Họ đã quật dậy một bí mật kinh hoàng mà đáng lý ra nên chôn vùi vĩnh viễn.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4.7
  • Country: China, Australia, Russia, Thailand
  • Year: 2018
  • Language: English, Mandarin
  • Writer: Gary Hamilton , Jonathan Scanlon , Kimble Rendall , Kimble Rendall , Paul Staheli
  • Director: Kimble Rendall
  • Actors: Kelsey Grammer, Kellan Lutz, Bingbing Li, Yasmin Kassim, Stef Dawson, Ryan Johnson, Tim Draxl, Shane Jacobson, Chloe Guy, Christine Milo, Jason Chong, Chun Wu, Victoria Liu, Jip Panosot, Eva Liu
  • IMDB Code: 4915672

Để lại ý kiến của bạn