SD
158 lượt xem Download

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

**Diễn viên và vai diễn:
Huỳnh Hạo Nhiên – vai Trương Triển Bác
Huỳnh Thuý Như – vai Chu Minh Minh
Hồng Vĩnh Thành- vai Âu Dương Tử Thông
Phó Gia Lợi -vai Kỷ Văn Ý
Trần Vỹ -vai Thi Lộ Gia
Ngô Đại Dung -vai Trương Kiến Quốc
Trang Tư Mẫn -vai Tống Phi Du
C Quân -vai Đới Kiên Đình
Vương Trác Kỳ -vai Kỷ Khả Ái
Trương Quốc Cường -vai Long Vân
Huỳnh Trường Hưng -vai Ôn Vĩ Quyền
Lạc Đồng -vai Dư Khả Nhi
Lý Quốc Lân- vai Kỷ Uy Thủy
Phàn Diệc Mẫn -vai Kỷ Ngô Hinh Hương
Hứa Gia Kiệt vai Vương Nhất Quán
Vương Tử Hàm vai Thôi Mỹ Phụng
Vương Ca Tuệ vai Tất Sa Lê
Vu Dương vai Lục Vĩnh Khanh
Hoàng Kiến Đông vai Mao Chí Dương
Hoàng Tử Vĩ vai La Lệ Tân
Lâm Kính Cương vai Tạ Thế Kỳ
Chu Phi Phi vai Nancy
La Hân Linh vai Apple
Lý cương vai Trần Đức Bồi
Chu Lệ Hân vai Chúc Ỷ Vi
Tạ Chỉ Luân vai minh tinh Celine Yeung
Trương Quốc Cường vai Long Vân
Diệp Khải Nhân vaiHồng Tiểu Mẫn
Trần Gia Huy vai Chu Cẩm Cường
Vương Ỷ Cầm vai Chu Lê Diệu Thanh
Dư Tử Minh vai bác Hảo
Tuyết Ni vai bà Hảo

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn