SD
206 lượt xem Download
Vùng Đất Dữ: Phần 1

Vùng Đất Dữ: Phần 1 (2017–)

Damnation: Season 1

2017– USA 60 min English
7/10

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Logan Marshall-Green, Killian Scott, Sarah Jones, Chasten Harmon, Christopher Heyerdahl, Joe Adler, David Haysom, Melinda Page Hamilton, Teach Grant, Rohan Mead, Philippa Dowpille, Alexis McKenna, Dan Donohue, Arnold Pinnock, Paul Rae, Zach McGowan, Nola Augustson, Sasha Barry, Bradley Stryker

Nội dung

Damnation (Vùng Đất Dữ) là câu chuyện sử thi về lịch sử bí mật của Hoa Kỳ năm 1930, tập trung vào mâu thuẫn và cuộc đấu tranh đẫm máu giữa người giàu và người bị áp bức.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 7.3
  • Country: USA
  • Year: 2017–
  • Language: English
  • Writer: Tony Tost
  • Actors: Logan Marshall-Green, Killian Scott, Sarah Jones, Chasten Harmon, Christopher Heyerdahl, Joe Adler, David Haysom, Melinda Page Hamilton, Teach Grant, Rohan Mead, Philippa Dowpille, Alexis McKenna, Dan Donohue, Arnold Pinnock, Paul Rae, Zach McGowan, Nola Augustson, Sasha Barry, Bradley Stryker
  • IMDB Code: 6106704

Để lại ý kiến của bạn