SD
130 lượt xem Download
Vùng Đất Nóng

Vùng Đất Nóng (2018)

Scorched Earth

2018 Canada, USA 96 min English

Đạo diễn

Peter Howitt

Diễn viên

Gina Carano, John Hannah, Stephanie Bennett, Alisha Newton, Patrick Gilmore, Ryan Robbins, Luvia Petersen, Sarah Troyer, Patrick Sabongui, Dean S. Jagger, Kailey Spear, Nathan Mitchell, Daniel Bacon, Bart Anderson

Nội dung

A bounty hunter named Atticus Gage tracks down criminals in a post-apocalyptic Earth.

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 5.5
  • Country: Canada, USA
  • Year: 2018
  • Language: English
  • Writer: Kevin Leeson, Bobby Mort
  • Director: Peter Howitt
  • Actors: Gina Carano, John Hannah, Stephanie Bennett, Alisha Newton, Patrick Gilmore, Ryan Robbins, Luvia Petersen, Sarah Troyer, Patrick Sabongui, Dean S. Jagger, Kailey Spear, Nathan Mitchell, Daniel Bacon, Bart Anderson
  • IMDB Code: 2392748

Để lại ý kiến của bạn