SD
86 lượt xem Download
Xác Sống Tấn Công

Xác Sống Tấn Công (2017)

Zombies

2017 USA 84 min English

Đạo diễn

Hamid Torabpour

Diễn viên

Tony Todd, Steven Luke, Raina Hein, Amanda Day, Aaron Courteau, Marcus Dee, Heidi Fellner, Todd Vance, Jim Westcott, Amber Rhodes, Brian Thoe, Bruce Miller, Cameron Cylkowski, Aundrea Smith, Cody Fleury

Nội dung

Khi thế giới đang ở trong tình trạng hỗn loạn, bị đe doạ bởi một ổ dịch zombie, chỉ có người mạnh sẽ sống sót. Liệu Luke và đội của anh có đủ quyết tâm và đạn dược để chiến đấu với lũ xác sống cứu mọi người?

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 3.1
  • Country: USA
  • Year: 2017
  • Language: English
  • Writer: Hamid Torabpour
  • Director: Hamid Torabpour
  • Actors: Tony Todd, Steven Luke, Raina Hein, Amanda Day, Aaron Courteau, Marcus Dee, Heidi Fellner, Todd Vance, Jim Westcott, Amber Rhodes, Brian Thoe, Bruce Miller, Cameron Cylkowski, Aundrea Smith, Cody Fleury
  • IMDB Code: 4969672

Để lại ý kiến của bạn