SD
422 lượt xem Download
Xin Chào, Tên Tôi Là Doris

Xin Chào, Tên Tôi Là Doris (2015)

Hello, My Name Is Doris

2015 USA 95 min English

Đạo diễn

Michael Showalter

Diễn viên

Sally Field, Edmund Lupinski, Norma Michaels, Stephen Root

Nội dung

Hello, My Name Is Doris (Xin Chào, Tên Tôi Là Doris) kể về một cuộc hội thảo đã giúp truyền cảm hứng cho một người phụ nữ sáu mươi thêm nghị lực để theo đuổi tình cảm một người đồng nghiệp trẻ hơn cô …

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Michael Showalter
  • Actors: Sally Field, Edmund Lupinski, Norma Michaels, Stephen Root
  • Writer: Laura Terruso (screenplay), Michael Showalter (screenplay), Laura Terruso (short film "Doris & the Intern")
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 7.0/10 (theo IMDb)
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn

Active win 10 vĩnh viễn - Active office vĩnh viễn