SD
50 lượt xem Download
Yêu hay Không Yêu

Yêu hay Không Yêu (2017)

To Love or Not to Love

2017 Hong Kong 114 min Cantonese

Đạo diễn

Crosby Yip

Diễn viên

Venus Wong, Edward Ma, Jason Fu, Siu-Kiu To, J. Radite, Chantale Bui, Melanie Mo, Alan Choi, Suet Lam, Gabriel Wong, King-Tan Yuen, Kar-Ying Law, Teresa Mak, Nicholas Li

Nội dung

Elton had a mysteriously affair with Sia, Casey turned herself into a love expert after the heartbreak of Elton’s cheat. The unfortunate couple accidentally encounters each other after 10 years

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.1
  • Country: Hong Kong
  • Year: 2017
  • Language: Cantonese
  • Writer: Crosby Yip
  • Director: Crosby Yip
  • Actors: Venus Wong, Edward Ma, Jason Fu, Siu-Kiu To, J. Radite, Chantale Bui, Melanie Mo, Alan Choi, Suet Lam, Gabriel Wong, King-Tan Yuen, Kar-Ying Law, Teresa Mak, Nicholas Li
  • IMDB Code: 7249784

Để lại ý kiến của bạn