SD
490 lượt xem Download
Yêu Linh Linh

Yêu Linh Linh (2017)

Goldbuster

2017 China, Hong Kong 89 min Cantonese, Mandarin

Đạo diễn

Sandra Kwan Yue Ng

Diễn viên

Sandra Kwan Yue Ng, Francis Ng, Yi Zhang, Alex Fong, Yilei Jiang, Teng Shen, Alan Aruna, Junyan Jiao, Sheung-ching Lee, Yihang Li, Sichun Ma, Binlong Pan, Mekael Turner, Juncong Xu, Yunpeng Yue

Nội dung

Hai cha con chủ nhà đất bất lương Từ Đại Phú cùng Từ Thiên Vũ, muốn có quyền sở hữu khu dân cư cũ “Manh Quý Phường”. Nhưng Manh quý phường có 4 hộ gia đình không muốn dọn ra ngoài… Nên họ thuê người giả ma để đuổi 4 hộ đi, nhưng không ngờ giả ma lại dụ tới ma thật…

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 4.3
  • Country: China, Hong Kong
  • Year: 2017
  • Language: Cantonese, Mandarin
  • Writer: Muchun Cha, Yee-Hing Wong, Yunhai Zhou
  • Director: Sandra Kwan Yue Ng
  • Actors: Sandra Kwan Yue Ng, Francis Ng, Yi Zhang, Alex Fong, Yilei Jiang, Teng Shen, Alan Aruna, Junyan Jiao, Sheung-ching Lee, Yihang Li, Sichun Ma, Binlong Pan, Mekael Turner, Juncong Xu, Yunpeng Yue
  • Budget: $186,135
  • IMDB Code: 7743588

Để lại ý kiến của bạn